ἐπιρρωννυμένων

ἐπιρρωννυμένων
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres part mp fem gen pl
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres part mp masc/neut gen pl
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres part pass fem gen pl
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres part pass masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”